Valda styrelseledamöter 2018

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Ordförande (väljs för 1 år)
Bo Fischer

Ordinarie ledamöter (valda för 2 år 2018)
Helena van Loosdrecht och Gun-Inger Sahlberg

Ordinarie ledarmöter (valda för 2 år 2017)
Anna Bergström och Johanna Holmbäck

Suppleanter (väljs för 1 år)
Marianne Nilsson, Anette Wixner och Helena Lindberg i nämnd ordning

Revisor och revisorsuppleant (väljs för 1 år)
Eva Enskär och till revisorssuppleant Maria Wootz

Valberedning (väljs för 1 år)
Joakim Ranki, Johanna Thyselius Nilsson och Helena Lindberg valdes till valberedning. Joakim Ranki till sammankallande.