Valda styrelseledamöter 2017

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Ordförande (väljs för 1 år)
Bo Fisher

Ordinarie ledamöter (valda för 2 år 2016)
Johanna Thyselius Nilsson och Helena van Loosdrecht

Ordinarie ledarmöter (valda för 2 år 2017)
Anna Bergström och Johanna Holmbäck

Suppleanter (väljs för 1 år)
Anders Hedlöf, Peter Hüllert och Marianne Nilsson i nämnd ordning

Revisor och revisorsuppleant (väljs för 1 år)
Eva Enskär och till revisorssuppleant Maria Wootz

Valberedning (väljs för 1 år)
Joakim Ranki, Helena Lindberg och Estelle Ågren valdes till valberedning. Joakim Ranki till sammankallande.